کارخانه تولیدی هویج اصفهان

روزانه مقادیر فراوانی از انواع هویج اصفهان توسط تولیدکنندگان این شهر خریداری شده و در کارخانه تولیدی این شهر جهت مصارف غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
در کارخانه تولیدی اصفهان با توجه به کشت وسیع انواع هویج یا زردک معروف این شهر فراورده ها و محصولات غذایی متعددی از قبیل انواع مربا یا کنسروهای غذایی تولید شده و این محصولات در بسته بندی ها و با برندهای گوناگونی در بازار فروش عرضه می شوند که موجب معروفیت روزافزون این شهر به عنوان تولیدکننده این محصول مرغوب شده است .